De Verkeersslang, een succesvolle aanpak om overlast van autoverkeer in de schoolomgeving terug te dringen.

Ondanks dat veel ouders met hun kinderen in de buurt van de basisschool wonen wordt, om uiteenlopende redenen, toch vaak de auto als vervoerswijze gekozen.

Dat kan anders…

Hoe werkt het? Hoe kan ik meedoen?