Doel van het spel

Het voornaamste doel van de Verkeersslang is het aantal autobewegingen in de schoolomgeving te verminderen door in te spelen op het haal- en brenggedrag van ouders.

Met de Verkeersslang worden de ouders bewust gemaakt dat ze voor het schoolverkeer een andere vervoerswijze kunnen kiezen. De Verkeersslang vermindert het aantal autoverplaatsingen van en naar school en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de verkeersveiligheid en het verminderen van de CO2 uitstoot. Veel kinderen gaan lopend of fietsend naar school. Dit is niet alleen veilig en gezond, maar ook goed voor het milieu