Hoe werkt het?

Het spel wordt een hele lesweek gespeeld en wordt ondersteund met een draaiboek, lesmateriaal en de website. Op elke school kan men zo op eigen wijze een themaweek verkeer vormgeven. De kinderen moeten gedurende de week zoveel mogelijk lopend, fietsend, carpoolend of met het openbaar vervoer naar school komen. Met deze verkeersveilige en milieuvriendelijke verplaatsingen verdienen de kinderen stickers en deze worden verzameld op het grote spandoek van de Verkeersslang. Als de kinderen aan het einde van de week voldoende stickers hebben verzameld, krijgen zij van de school een beloning.

De Verkeersslang is een ideaal middel om kinderen te enthousiasmeren en te motiveren om lopend of fietsend naar school te gaan. Positieve emoties bij de kinderen worden doorvertaald naar positief gedrag bij de ouders. Het spelen van de Verkeersslang resulteert gedurende de themaweek tot een zichtbaar resultaat doordat er minder auto’s in de schoolomgeving parkeren/rijden. De verkeersslang levert niet alleen een bijdrage aan een betere verkeersveiligheid, maar ook aan een schoner milieu en aan de gezondheid.