Themaweek

Scholen gaan gedurende één week, met de Verkeersslang als kapstok, met vele aspecten van het thema verkeer aan de slag. Leerlingen zijn gedurende deze themaweek niet uitsluitend spelenderwijs, maar ook op een educatieve manier met verkeersveiligheid bezig. DTV Consultants stelt daarom naast het spelmateriaal ook lesmateriaal en een draaiboek met acties en onderwijstips ter beschikking aan scholen.