Voor- en nameting

De leerkrachten dienen minimaal een week van tevoren een voormeting te houden onder alle groepen. De voormeting dient op elke dag te worden uitgevoerd. Een eenvoudige momentopname (hand opsteken) in elke klas/groep levert de gewenste informatie. Op het klas/groepenformulier noteert de leerkracht de vervoerswijze van de leerlingen. Een meting dient vijf dagen lang per klas/groep te worden uitgevoerd. Dit kost de docent dagelijks slechts vijf minuten.

Om na te gaan of er een blijvend positief effect is, vindt circa vier à vijf weken na de themaweek op dezelfde wijze een nameting plaats.

In Nederland hebben inmiddels al meer dan 600 scholen deelgenomen aan de Verkeersslang. Bekend is dat tijdens de themaweek het aantal verkeersveilige en milieuvriendelijke verplaatsingen flink stijgt en uit nametingen is gebleken dat het effect van de themaweek behouden wordt.