Waaruit bestaat de begeleiding?

  • het uitvoeren van een verkeersschouw bij de school (optioneel);
  • het inlichten van de scholen;
  • het verzorgen van de formulieren voor de voormeting, de meting tijdens het spel en de nameting;
  • het aanleveren van de formulieren en spelmaterialen bij de scholen;
  • het analyseren van de meetgegevens;
  • het verzorgen van het spelmateriaal (spandoek, kaartjes, stickers en posters);
  • het aanleveren van een format met informatie voor de ouders;
  • het leveren van suggesties voor invulling van een Themaweek verkeer;
  • het beantwoorden van vragen vanuit de scholen, en het verzorgen van (telefonische) begeleiding van de scholen voor, tijdens en na het spel;
  • het mede opstellen van een streefdoel (% veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen) tijdens de themaweek.