Dirk van Dijkschool

Gemeente Kampen, schooljaar 2013-2014

In week 38 van 2013 heeft de Dirk van Dijkschool deelgenomen aan “De Verkeersslang”.

De week van de verkeersslang is geopend op beide locaties van de Dirk van Dijkschool op 16 september 2013 door de directeur van de school. Uitgangspunt was een oude fiets die door fietshandel Neleman was geplaatst op het podium in de school als symbool voor het milieuvriendelijke en veilige vervoer naar school. De heer Neleman heeft op dinsdagmiddag voor de groepen 1-5 verteld over deze fiets. Er zijn kleurplaten uitgedeeld in deze week voor de groepen 1-5, terwijl de groepen 6-8 de opdracht kregen om een ontwerp te maken voor een vervoersmiddel. Aan het einde van de week werden hiervoor prijzen uitgedeeld, die waren geschonken door diverse sponsors.

In de week werden op woensdag en vrijdag alle fietsen gecontroleerd door de firma Minnema van de groepen 5-8. Elk kind kreeg daarbij een rapportje waarop te zien was, wat aan de fiets nog mankeerde. Ook is de politie in deze week actief geweest rondom de school in verband met het verkeersveilig gedrag van kinderen, ouders en de verkeersdeelnemers in het algemeen. Hieronder is een verslag van de bevindingen van de politie.

Vanwege de extra inspanning van alle kinderen werden zij aan het einde van de week getrakteerd op een appel.

Verslag politie

Aan de politie was het verzoek gedaan om op enige wijze mee te doen aan dit project. Dit heeft geresulteerd in toezicht controle rond en bij beide schoollocaties. Deze hebben plaats gevonden zowel bij het begintijdstip van de school en bij het uitgaan van de school.

Dirk van Dijkschool (Zilverschoon/Rolklaver)

Er was duidelijk te merken dat op school aandacht was besteed aan project. Zowel kinderen als ouders kwamen vanuit de richting van de sporthal aangelopen over het trottoir. Vanaf de andere kant waren er wel enkele ouders gewaarschuwd om niet over het trottoir te fietsen (komende vanaf de oversteek naar Zilverschoon). Parkeren op de parkeerplaats bij de sporthal ging goed. Aanwezigheid van politie doet wel wat. Het stopverbod wordt goed nageleefd op de Rolklaver. Geen enkele stoppers waargenomen.

Dirk van Dijkschool (dependance Tormentil/Rolklaver)

Eigenlijk waren er geen directe problemen met betrekking tot halen en brengen van kinderen. Het betreft de bovenbouw die vaak zelfstandig naar school gaat en komt. Een aandachtspunt daar blijft wel de kruising Tormentil met Rolklaver. Kinderen blijven een twijfelende houding aannemen als auto’s stoppen om hun voor te laten gaan. Ook steken kinderen schuin over de Dotterbloem in.

Het was voor de politie een positieve ervaring. Je wordt aangesproken en je spreekt ouders aan bij de scholen.

Resultaten

  • voormeting75%

 

Percentage verkeersveilige en milieuvriendelijke verplaatsingen