Willem van Oranjeschool

Gemeente Kampen, schooljaar 2013-2014

In week 38 van 2013 heeft Willem van Oranjeschool deelgenomen aan “De Verkeersslang”. In de lessen is er uitgebreid aandacht aan besteed en de themaweek verkeer is afgesloten met een verkeersveiligheidshow van Ronald McDonald.

Door het Stroomdal was aan de politie het verzoek gedaan om op enige wijze mee te doen aan het verkeersproject. Dit heeft geresulteerd in toezicht controle rond en bij beide schoollocaties. Deze hebben plaats gevonden zowel bij het begintijdstip van de school en bij het uitgaan van de school. Alle scholen zijn in ieder geval drie keer bezocht, zowel ’s morgens, tussen de middag en het eind van de middag. Voor de politie was het een positieve ervaring. Je wordt aangesproken en je spreekt ouders aan bij de scholen.

Hieronder volgt het verslag van de politie.

Willem van Oranjeschool (Gevers van Endegeeststraat)

Het is druk met al het verkeer rond de school. Niet alleen brengers maar ook doorgaand verkeer. Ouders en kinderen zijn aangesproken op het rijden met fiets over trottoir. Ouders met auto’s zijn ook verwezen naar parkeerplaats bij flat. Toezicht gehouden bij de verkeersbrigadiers. Gaat goed zolang je erbij staat. Wel berichten ontvangen dat met name ook fietsers gewoon doorrijden als de brigadiers op straat staan.

De brigadiers moeten wel duidelijk hun bord naar boven houden, boven het hoofd en niet voor zich.

Willem van Oranjeschool (dependance Fidelio)

Er waren klachten van omwonenden dat het fietspad aan de achterzijde wordt geblokkeerd door de vele fietsen van de ouders die er geparkeerd worden. Ouders worden daar ook op aangesproken. Het is ook kenbaar gemaakt bij de school.

Ouders zouden het wel wenselijk vinden als de slootzijde wordt afgescheiden door een hek in verband met de veiligheid voor de kinderen.

Resultaten

  • voormeting90%
  • maandag90%
  • dinsdag90%
  • woensdag90%
  • donderdag90%
  • vrijdag90%
  • nameting90%
  • gemiddelde90%
  • streefdoel95%

 

Percentage verkeersveilige en milieuvriendelijke verplaatsingen